Plaster & Egenskaper

PE Polyeten
Polyeten tillhör gruppen olefinplaster,http://sv.wikipedia.org/wiki/Olefinplast.

PE främställs enligt två metoder, vilket ger en produkt med antingen hög densitet (HDeten) eller låg densitet (LD-eten). Vanligast är HD-typen, då de mekaniska egenskaperna förbättras med stigande molekylvikt. Naturfärgen är vit/färglös, infärgningsmöjligheterna är obegränsade. Polyeten går att få som ”regenererat”, återanvänt material.

Fördelar
De elektriska egenskaperna för PE är goda, liksom slagsegheten. Det är beständigt mot syror och lut samt svaga lösningsmedel. Materialet är köldtåligt och okänsligt för fukt. Polyeten kan användas i kontakt med livsmedel.

Begränsningar
De mekaniska egenskaperna är starkt temperaturberoende. 
Längdutvidgningskoefficienten och formkrympningen är hög. 
Polyeten tål inte UV-strålning, såvida den inte är svartfärgad. 
Oxiderande syror och halogener angriper plasten. Materialet är svårt att limma och förse med text utan föregående ytbehandling.

Användningsområde
Polyeten används bl.a. till glidlister, lager, pumphus, medbringare, hinkar och kärl, flaskor, kabelisolering, rör, förpackningsfilm och bensintankar.

Identifiering
PE brinner med lysande, ej sotande låga, blå i kärnan och gul i toppen. Droppar och luktar paraffin.

PET Polyetentereftalan

Sedan upptäckten 1941, har polyesterpolymerers egenskaper blivit väletablerade inom fiber-, förpackning- och konstruktions-plastindustrin, tack vare dess höga prestanda. PET tillverkas av en högspecificerad kristalliserbar termoplastpolymer. Polymeren har ett stort antal egenskaper anpassade för produktionen av snabbt formbara, värmeresistiva högprecisionskomponenter och högkvalitativa kommersiella produkter. PET finns i transparenta och färgade kvaliteter.

Fördelar
Bland PET:s tekniska fördelar kan bl.a. nämnas en utmärkt slagtålighet och styvhet. Mycket snabb formcykeltid och goda djupdragningsegenskaper med jämn väggtjocklek. Ingen torkning av platta före formning. Stort användningsområde (-40° till +65°). Kan kallformas med bockning. Mycket god resistens mot kemikalier, lösningar, rengöringsmedel, oljor och fetter etc. Hög resistens mot spänningssprickbildning och crazing.

PET har en mängd kommersiella fördelar. Kort cykeltid säkrar hög produktivitet i formningsoperationer. Estetiskt tilltalande; hög glans, högtransparens eller färgjämnhet och kan lätt printas och dekoreras utan förbehandling. Mångsidiga tekniska prestanda och är fullt återvinningsbar.

Användningsområden
Sedan dess introduktion på marknaden, har PET blivit framgångsrikt utvärderad i så olika applikationer som sanitetsartiklar (badkar, duschkabiner), detaljhandeln, fordon (även husvagnar), telefonkiosker, busskurer m.m. PET är lämplig för livsmedels-och medicinska applikationer samt för gammastrålningssterilisation.

 

Det finns två huvudsakliga typer av PET: Amorf PET (APET) och kristallin PET
(CPET), den viktigaste skillnaden är att CPET delvis kristalliserad, medan APET
är amorf. Tack vare sin delvis kristallina struktur är CPET ogenomskinlig, medan APET har amorf struktur ger glasklar kvalitet. 

 

Till vänster ett exempel på ordnad Kristallin struktur.

Delkristallina termoplaster kännetecknas av att de kedjemolekyler som de är uppbyggda av v
id avsvalning från smält och flytande tillstånd inordnas i partiellt förtätade strukturer.

Till höger ett exempel på oordnad Amorf struktur.

Amorfa termoplaster kännetecknas av att de dels är upprepat smältbara, dels har en sådan
Kemisk uppbyggnad att dom i sitt grundtillstånd är transparenta.
 

A-PET

APET är ett glasklart material, men kan även infärgas. APET är mycket lämpligt för livsmedel där maximal exponering av produkten önskas.

 

Egenskaper

APET är lämplig för användning mellan-40C och 70C. APET är ett mycket segt material med god slagtålighet och har en extremt effektiv barriär mot syre, vatten, koldioxid och kväve, därför är APET kompatibel med (MAP, modified atmosphere packaging*)


C-PET

CPET lämpar sig väl som förpackningar för färdigmat, och kan tas direkt från frysen till både en vanlig ugn eller mikrovågsugn på grund av dess höga temperatur stabilitet.


Egenskaper 
På grund av den mycket exakta kontroll av materialets kristallinitet är CPET lämplig för användning mellan-40C till +220C. CPET ger en extrem bra barriär mot syre, vatten, koldioxid och kväve, därför är det kompatibelt med (MAP, modified atmosphere packaging*)

 

*Modifierad atmosfär är olika blandningar av syrgas, kvävgas och koldioxid som tillsätts
förpackningen för att förlänga hållbarheten hos livsmedlet
.

PP Propenplast
Polypropen är, liksom polyeten, en olefinplast. Egenskaperna liknar etenets, men PP är styvare och har bättre mekanisk hållfasthet. Plasten finns både som homo- och sampolymer. 
Sampolymeren PP-PE klarar låga temperaturer bättre än 
homopolymeren. Naturfärgen för polypropen är vit, färglös. 
Infärgningsmöjligheterna är obegränsade. Självslocknande kvaliteter finns.

Fördelar
PP har låg densitet och mycket god kemisk beständighet, särskilt mot fetter och organiska lösningsmedel. Formbeständighetstemperaturen är hög vid små belastningar. Propen har hög draghållfasthet och utmärkta elektriska egenskaper som bibehålls även i vatten.

Begränsningar
Aggresiva ämnen för PP är aromater, halogeniserade hydrokarboner och starkt oxiderande syror. UV-strålning bryter ned polypropen om den inte är stabiliserad, dessutom tål omodifierad PP låga temperaturer dåligt. Plasten är svår att limma.

Användningsområde
En av de största användningsområdena för PP är emballage, såsom flaskor, behållare, medicin- och osmetikaförpackningar. 
Andra områden där propen används är t.ex. till elisolatorer, textilier, köksmaskiner, rep, chassier, fläktar, bilgrillar, bärare till instrumentpaneler, stans- och filterplattor samt till detaljer inom den kemisk-tekniska industrin.

Identifiering
Polypropen flyter i vatten. Brinner även sedan det tagits ut ur lågan, med en lysande, icke sotande låga, blå i kärnan och gul i toppen. Droppar och luktar olja eller paraffin.

PS Styrenplast
PS, omodifierad styren, ingår i styrenplastgruppen som är en av de mest använda plasterna. Genom sampolymerisation kan egenskapsprofilen ändras i önskad riktning. De vanligaste modifierade styrenplasterna är Styren-Butadien (SB) och Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS). Polystyren används mestadels utan fyllmedel. Infärgningsmöjligheterna är obegränsade, naturfärgen är klar, färglös (SB är lätt mjölkfärgad).

Fördelar
Materialet är hårt och styvt, samt lätt att varmforma. Vattenabsorptionen är låg. Styren har även goda elektriska isolationsegenskaper.

Begränsningar
Polystyrenens utomhusbeständighet är mindra bra, då den är känslig både mot kyla och solljus. Plasten har begränsad slagtålighet, låg mjukningstemperatur samt låg resistens mot oljor och lösningsmedel.

Användningsområde
Polystyren används framför allt till olika slags konsumentprodukter som exempelvis engångsartiklar, förpackningar, leksaker, möbler, mulltoaletter, kylskåp, duschväggar, ljusraster och inomhusskyltar.

Identifiering
Styren brinner med sotande, orangegul låga och luktar sött.